Vysoušecí sáčky a kapsle

Vysoušecí sáčky

Vysoušecí sáčky jsou velice účinné a snadno aplikovatelné produkty, které zajišťují spolehlivou ochranu Vašemu zboží při přepravě a skladování výrobků citlivých na vlhkost. Vlivem měnících se klimatických podmínek a s kolísáním teplot během přepravy dochází uvnitř balení ke kondenzaci vodní páry, která může zapříčinit navlhání, plesnivění zboží nebo vznik koroze. Vysoušecí sáčky jsou schopny vlhkost uvnitř balení snížit (absorbovat) a udržet jí pod kritickou úrovní a tím těmto rizikům zabránit. Jsou plněny vysoce sorpčními látkami a společně s AL bariérovou fólii tvoří dokonalý systém ochrany proti nežádoucím vlivům okolního prostředí.
Naše sáčky plně vyhovují normám DIN 55473 Type A a B, MIL D 3464 E Type I a II.

Nabízíme mnoho typů vysoušecích sáčků v různých velikostech a provedeních:

Vysoušecí sáčky v provedení 1 – 32 DIN, antistatické vysoušecí sáčky, micro vysoušecí sáčky, vysoušecí sáčky pro kontejnery, vysoušecí kapsle apod.

Vysoušecí sáčky - provedení

Potřebné množství vysoušecích sáčků Vám bezplatně spočítáme.
Vysoušecí kapsle
Vysoušecí kapsle
Vysoušecí sáček pro přepravní kontejnery
Vysoušecí sáček
pro přepravní kontejnery