Volně sypané adsorbenty

Adsorbenty

Adsorbenty jsou pevné látky s vysoce porézní strukturou zrn. Tato struktura jim poskytuje velmi vysoký vnitřní povrch a tím mají jedinečnou schopnost zachycovat různé druhy látek z kapalné a plynné fáze. Využívají se především při čištění a vysoušení vzduchu, různých druhů plynů, úpravy a čištění vody a dalších kapalin. Své uplatnění najdou např. v chemickém, farmaceutickém, potravinářském, energetickém, těžebním průmyslu a jiných průmyslových odvětvích.

Nabízíme širokou škálu sypaných adsorbentů určených pro různé aplikace:

Silikagely, Molekulová síta, Aktivní uhlí, Aktivovaný oxid hlinitý apod.